VÅRA TJÄNSTER

035 Hemtjänst erbjuder omsorgsinsatser och serviceinsatser i Halmstad kommun.

VÅRA TILLÄGGSTJÄNSTER

Vi erbjuder tilläggstjänster till Dig som behöver hjälp med insatser som inte ingår i den ordinarie hemtjänsten. Tilläggstjänsterna ingår inte i biståndsbeslutet och beställts direkt via 035 Hemtjänst. Vi erbjuder hushållsnära tjänster så som:
- Hemlagad mat
- Frisör i hemmet
- Trädgårdsarbete
- Snöskottning
- Flyttstäd
- Pynta inför högtider
- Ledsagning
Vi erbjuder även andra tjänster efter önskemål från kunden. Våra tilläggstjänster går in under hushållsnära tjänster och ger dig möjlighet att använda ROT-avdraget.

Socialtjänstelagen (SoL) ger dig rätt till hemtjänst om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Genom biståndet ska du tillförsäkras en skälig levnadsnivå

2022 © 035hemtjänst

info@035hemtjanst.se
Org. nr 556750-9756

Vi innehar F-skatt